Galerija Pandora

Moderni vrhunski auto-alarm s Bluetoothom 5.0. bežičnom tehnologijijom. Najnovija generacija 3D čipa sa senzorima za ubrzanje, promjenu nagiba, udara i pokreta vozila. 2x CAN sabirnica, sustav se koristiti u najmodernijim