Galerija Pandora – Alarm – BIH

0 Comments

Moderni vrhunski auto-alarm s Bluetoothom 5.0. bežičnom tehnologijijom kojom upravlja aplikacija za pametni telefon. Najnovija generacija 3D čipa sa senzorima za ubrzanje, promjenu nagiba, udara i pokreta vozila. 2x CAN sabirnica, sustav se može koristiti

Zaštitite svoj automobil

Moderni vrhunski auto-alarm s Bluetoothom 5.0. bežičnom tehnologijijom
kojom upravlja aplikacija za pametni telefon. Najnovija generacija 3D čipa sa senzorima za
ubrzanje, promjenu nagiba, udara i pokreta vozila. 2x CAN sabirnica, sustav se može koristiti u
najmodernijim automobilima.