Pandora light PRO

Pandora Alarmni sitem LIGHT PRO je vrhunski sigurnosni sistem i Bluetooth imobilizator.
Alarmni sistem koji ima sve karakteristike PANDORE MINI ali uz to nudi stalnu dvosmjernu
komunikaciju vlasnika i automobila putem Pagera dometa 2.5 km u urbanoj gradskoj zoni ili 5
km otvorenoj zoni.
Pager radi na unikatnoj frekvenciji te ga gsm jammerom kojeg kradljivci automobila koriste radi
blokade gps uređaja i alarma sa GSM karticom ne mogu ometati.
Koristi originalne daljinske OEM klučeve vozila za aktivaciju odnosno deaktivaciju alarma.
Dodatni key fob se koristi za dodatnu identifikaciju ili autorizaciju kod deaktiviranja alarmnog
sustava.
Alarmni sistem podržava 3D senzor nagiba (podizanje Pauk vozilom), senzor pokreta za
pomjeranje odnosno guranje vozila kao i višestepeni senzor udara koji nadgleda svaki ugao
vašeg vozila radi maksimalne zaštite.
Takođe alarmi uređaj možete povezati na vaš pametni telefon preko Bluetooth-a radi potpunog
podešavanja i kontrole alarma, kao i važnih parametara vozila kao što su status vozila, količina
goriva, temperature i napunjenosti baterije.
Pandora alarmni sistem konstantno vrši provjeru stanja svih vrata, prtljažnika kao i poklopca
motora. Također, ovaj uređaj štiti skidanje vanjskih djelova vozila, np. guma, farova i sl a što
drugi alarmni sustavi ne pokrivaju.

PANDORA alarmni sistemi nude jedinstvenu anti HI-Jack opciju u slucaju razbojništva
odnosno istjerivanja iz vozila, gdje sistem nakon 60 sekundi zaustavlja vozilo!!!!!

Zaštitite svoj automobil

Moderni vrhunski auto-alarm s Bluetoothom 5.0. bežičnom tehnologijijom
kojom upravlja aplikacija za pametni telefon. Najnovija generacija 3D čipa sa senzorima za
ubrzanje, promjenu nagiba, udara i pokreta vozila. 2x CAN sabirnica, sustav se može koristiti u
najmodernijim automobilima.