Pandora MINI V3

Pandora MINI V3 je moderni vrhunski auto-alarm s Bluetoothom 5.0. bežičnom tehnologijijom.

Najnovija generacija 3D čipa sa senzorima za ubrzanje, promjenu nagiba, udara i pokreta vozila. 2x CAN sabirnica omogučuje da se alarmni sistem koristiti u najmodernijim automobilima.

Pandora je složeno inženjersko rješenje koje se integriše u sigurnosni sistem automobila. Sistem blokira motor analogno preko releja kao i putem CAN komunikacije. Bluetooth tagovi (chip) i mobilni telefon služe za potvrdu odnosno identifikaciju vlasnika kod deaktiviranja alarma, omogućujući handsfree aktiviranje ili deaktiviranje alarmnog sistema.

Potpuna sigurnost vozila zagarantovana je stalnim nadzorom Integriranih senzora udara, kretanja te 3D akcelerometar koristeći složene algoritme kako bi osigurali adekvatan odgovor na bilo kakav događaj. Sustav nadzire svako osjetljivo područje: vrata, prtljažnik, haubu, senzore, papučicu kočnice, napon itd.

Mala potrošnja energije: Alarmni sistem troši vrlo malo energije i ne sprječava elektroniku automobila da uđu u stanje mirovanja.

PANDORA alarmni sistemi nude jedinstvenu anti HI-Jack opciju u slucaju razbojništva odnosno istjerivanja iz vozila, gdje sistem nakon 60 sekundi zaustavlja vozilo!!!!!

Odobrenje E-oznake ECE 116, testirano i
certificirano od strane TÜV SÜD.