Pandora nav-X

Dodatni GMS/GPS modul uz alarmni sistem Pandora MINI

Nadogradnjom ovog modula dobijate vrhunsku zaštitu vozila odnosno sve funkcije koje nudi alarmni sistem PANDORA SMART PRO!