Uvijek istražujemo načine kako bismo poboljšali kvalitetu

Uvijek istražujemo načine kako bismo poboljšali kvalitetu ponuđenih proizvoda usluga. Svi vaši komentari, prijedlozi i ideje su dobrodošle i budite sigurni da ćemo biti vrlo zahvalni što ste nam ih uputili.

Zaštitite svoj automobil

Moderni vrhunski auto-alarm s Bluetoothom 5.0. bežičnom tehnologijijom
kojom upravlja aplikacija za pametni telefon. Najnovija generacija 3D čipa sa senzorima za
ubrzanje, promjenu nagiba, udara i pokreta vozila. 2x CAN sabirnica, sustav se može koristiti u
najmodernijim automobilima.