Maksimalna sigurnost uz Pandoru

Svaki naš sustav može osigurati svako vozilo, bez obzira na godinu, tip ili marku…
Maksimalna sigurnost uz Pandoru 🔐

Zaštitite svoj automobil

Moderni vrhunski auto-alarm s Bluetoothom 5.0. bežičnom tehnologijijom
kojom upravlja aplikacija za pametni telefon. Najnovija generacija 3D čipa sa senzorima za
ubrzanje, promjenu nagiba, udara i pokreta vozila. 2x CAN sabirnica, sustav se može koristiti u
najmodernijim automobilima.