TELTONIKA

GPS lokator dizajniran je za lokalizaciju i aktivno praćenje trenutnog položaja vozila . Sustav automatski šalje korisniku uvid o trenutnom položaju vozila na njegovom smartphoneu, računaru ili tabletu. Uređaj se može instalirati kao samostalni uređaj za lociranje vozila ili spojiti sa nekim od Pandora alarmnim sistemom.

U slučaju aktivacije alarma vlasnik dobija notifikaciju te može pravovremeno reagovati.
Uz suglasnost vlasnika moguće je aktivirati opciju gašenja motora putem aplikacije. Bitna stavka jer u slučaju razbojništva odnosno ako vas neko istjera iz vozila imate opciju njegovog zaustavljanja i lociranja.

NAPOMENA!

Za ispravan rad uređaja potrebna je DATA SIM kartica (nije uključena). Za prikaz položaja vozila u Google kartama na mobilnom telefonu potrebna je internetska veza.