TS CAN alarm

Ovo je najnoviji sistem iz ponude TSS GROUP alarmnih uređaja koji rade na CAN-BUS
tehnologiji i koja pruža multifunkcionalnu kompatibilnost. Digitalna CAN BUS i analogna
tehnologija inegrisana je u jedan produkt tako da alarmni sistem radi savršeno na gotovo svim
vozilima.
Za aktivaciju kao i deaktivaciju alarma koristimo originalni daljinski upravljač od vozila. Ako ne
posjedujemo isti moguće je koristiti dodatnu daljinsku komandu TS CAN sistema koja radi na
unikatnoj 2.4 MHZ frekvenciji. Zahvaljujući malim dimenzijama, tehničkim inovacijama kao i
funkcionalnošću, ovo je jedan od najboljih uređaja na koji se nude na tržištu.
Ovaj alarmni sistem za razliku od većine uređaja koji se nude na tržištu pored unutrašnje
pokrivenosti vozila (zaštita vrata, prtljažnika , poklopca motora ….) nudi i vanjsku zaštitu vozila
zahvaljujući pametnom šok senzoru sa dvije zone. Tako sprečava bušenje lima i pristup
kablovima preko kojih je lako deaktivirati večinu alarmnih sistema. Takođe ovaj uređaj štiti
skidanje vanjskih djelova vozila, guma, maglenki, farova i sl.

Vrjedno je navesti da alarm može koristiti originalne sirene vozila koje se obično nalaze duboko
u motornom prostoru ili karambolkama te se ne mogu onesposobiti, kao i specijalne piezo
sirene izuzetne snage.

Zaštitite svoj automobil

Moderni vrhunski auto-alarm s Bluetoothom 5.0. bežičnom tehnologijijom
kojom upravlja aplikacija za pametni telefon. Najnovija generacija 3D čipa sa senzorima za
ubrzanje, promjenu nagiba, udara i pokreta vozila. 2x CAN sabirnica, sustav se može koristiti u
najmodernijim automobilima.